Putra Jatrai: Tuyến đường giao thông đoạn qua thôn Chất Thường nguy cơ sạt lở nghiêm trọng

Putra Jatrai: Tuyến đường giao thông đoạn qua thôn Chất Thường nguy cơ sạt lở nghiêm trọng


Cuối năm 2004 tuyến đường cấp 4 liên xã gồm Phước Hậu, Phước Thái và Phước Hữu do Nhà nước đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đường dài 11km đi qua 4 thôn ở xã Phước Hậu là Chất Thường, Hoài Nhơn, Hiếu Lễ và Phước Đồng. Sau khi  được nhựa … Tiếp tục đọc